Bihać

Za aerodrom u Bihaću izdvojeno još pet miliona KM

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa FBiH – JP Aerodrom Bihać utvrđenog budžetom za 2021. godinu Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH u iznosu od 5.000.000 KM.

Ova sredstva, kako je poručeno iz Vlade FBiH, bit će utrošena za nastavak otkupa eksproprijacije zemljišta.

“Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima. JP Aerodrom Bihać je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati ovo federalno ministarstvo. Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2022. godine, JP Aerodrom Bihać je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju”, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Aerodrom Bihać d.o.o, svako u okviru svoje nadležnosti.

IZVOR: KLIX

Povezani članci

Teška saobraćajna nesreća u Bihaću

Urednik Portala

U Bihaću se gradi fabrika vrijedna pet miliona eura: Trebamo iskoristiti ovu priliku

Urednik Portala

Učenica iz bihaćkog naselja Mala Peć upisana u knjigu Zlatnih učenika u Sloveniji

Urednik Portala