BiH Vijesti

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE UTVRDILA SET IZMJENA I DOPUNA BORAČKIH ZAKONA FBIH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici utvrdila izmjene i dopune seta boračkih zakona FBiH, s ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa branitelja i članova njihovih porodica. Prijedlozi izmjena upućeni su u Parlament FBiH po skraćenom postupku.  

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH kazao da se usvojenim setom izmjena zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite povećavaju naknade za lične i porodične invalidnine, naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja te se uvodi takozvana “švicarska formula“ za uvećanje osnovnice za navedene kategorije, što do sada nije bilo.

Pored toga, naveo je, u pravo se uvode nove kategorije, a to su demobilisani borci sa prebivalištem na području Republike Srpske i Brčko Distrikta, bez obzira na godine života; supruge umrlih demobilisanih boraca, povratnici na područje RS-a i Brčko Distrikta bez obzira na godine života i supruge umrlih demobilisanih boraca sa navršenih 57 godina, a koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

“Konkretno, navedene izmjene znače da kada je riječ o Zakonu o izmjenama Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji tretira poginule borce i šehide i njihove porodice i ratne vojne invalide, Vlada FBiH je nacrtom obezbijedila 18,5 miliona KM za povećanje naknada ovoj populaciji”, kazao je Terzo.                

Pojasnio je da konkretno to znači da se osnovica povećava pet posto, odnosno 12,5 miliona KM. Pored navedenog, dodao je, otklanjaju se nedostaci kod supruga šehida ili poginulih boraca koje su bez djece, kod djece bez oba roditelja i kod roditelja šehida i poginulih boraca čija su djeca bila oženjena.

Terzo navodi da 18,5 miliona KM znači i to da se izmjena zakona, koja je usvojena u Predstavničkom domu, a odnosi se na ratne vojne invalide koji imaju tuđu njegu, njih oko 600, u iznosu od 5,5 miliona KM, sredstva su planirana i za tu kategoriju ljudi za koje je izmjena usvojena u Predstavničkom domu.     

Također, napravljena je ispravka kod supruga umrlih ratnih vojnih invalida, a koje su bile mlađe od 65 godina i koje su nezaposlene.

“Još jedna od najbitnijih izmjena Zakona o pravima branilaca jeste uvođenje takozvane ‘švicarske formule’ rasta naknada. To znači da će se naknade za ovu populaciju svake godine usklađivati prema rastu BDP-a i rastu potrošačkih cijena”, pojasnio je Terzo.

Dalje navodi da je kod Zakona o izmjenama Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja, Vlada u odnosu na prethodni period izdvojila za budžet za ovu populaciju 17 miliona KM. Po njegovim riječima, dodatna sredstva za ovu populaciju su u iznosu od 1,5 milion KM, a to znači da se osnovica za obračun naknada najvećih ratnih priznanja povećava za 14 posto.

“Moramo napomenuti da su naknade za ovu populaciju u periodu od 2010. do 2021. godine povećane za ukupno 7,5 posto. Znači, samim izmjenama zakona, naknade će se povećati za 14 posto. Također i kod ove populacije se uvodi formula usklađivanja na isti način kako sam već napomenuo po parametrima. Što znači da će svake godine poslije usklađivanja te naknade rasti u skladu sa rastom BDP-a i potrošačkih cijena”, kazao je Terzo.

On je istaknuo da se na osnovu izmjena zakona vidi opredjeljenje Vlade FBiH da ovoj populaciji sistemski, odnosno zakonski da dodatnu sigurnost da neće biti umanjenja prava, da nema ‘zaleđivanja’ prava.

“Naprotiv, naknade će biti usklađivane svake godine po takozvanoj ‘švicarskoj formuli’, a to znači rast naknada za ovu populaciju svake godine”, kazao je Terzo.

Dodao je da se treća izmjena zakona odnosi na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o demobilisanim borcima.

“To je najmlađi zakon u ovoj oblasti. Omogućit će se uvođenje u pravo demobilisanim borcima povratnicima na području RS-a i Brčko Distrikta bez obzira na godine života, suprugama umrlih demobilisanih boraca povratnicima na području RS-a i Brčko Distrikta bez obzira na godine života”, naveo je Terzo.

Pojasnio je da je ovo iz razloga što za područje Brčko Distrikta i RS-a “nema niko donijeti zakon o dopunskim pravima branilaca, kao što su to učinili kantoni na području Federacije i u pravo uveli demobilisane borce do 57 godina“. 

Po njegovim riječima, još jedna izmjena zakona se odnosi na omogućavanje prava suprugama umrlih demobilisanih boraca, koje navršavaju 57 godina, a koje imaju prebivalište na području RS-a.

“Nadamo se da će nakon ovih usvojenih izmjena u Parlamentu FBiH i kantoni to prepoznati, te uvesti u pravo supruge umrlih demobilisanih boraca starosti do 57 godina”, kazao je Terzo.      

Utvrđeni prijedozi izmjena i dopuna tri zakona iz oblasti zaštite prava braniteljskih populacija

Vlada Federacije BiH je, s ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa pripadnika braniteljskih populacija, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge izmjena i dopuna tri zakona iz ove oblasti.

U obrazloženju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je kao razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica navedeno usklađivanje sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu je povećana za pet posto, odnosno sa 867,50 KM na 910 KM. Povećane su i naknade na 391,30 KM suprugama bez djece s prihodima (sa 173,50 KM), zatim jednom roditelju oženjenog poginulog borca bez prihoda (sa 234,23 KM), te na 455 KM za oba roditelja poginulog borca bez prihoda (sa 303,63 KM).

Izmjenama i dopunama ovog zakona je, između ostalog, predviđeno da supruga umrlog ratnog vojnog invalida, bez obzira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u radnom odnosu, može ostvariti pravo na porodičnu invalidninu u visini od 50 posto iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida.

Za jednog roditelja oženjenog poginulog branioca koji nema drugih prihoda, porodična invalidnina iznosi 43 posto od osnovice, a ukoliko porodičnu invalidninu koriste oba roditelja, porodična invalidnina iznosi 50 posto od osnovice. Invalidnina je predviđena je i za djecu bez oba roditelja, a koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, a starosna dob je pomjerena sa 25 na 35 godina.

Poboljšanje položaja i materijalnog statusa cilj je i Prijedloga zakona o izmjenama i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama i dopunama obuhvaćeneni su demobilizirani branioci povratnici u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, kao i supruge umrlih demobiliziranih branilaca povratnika u RS i BD BiH.

Propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti i supruga demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života, ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina.

Resorno federalno ministarstvo je obrazložilo da je razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, također, poboljšanje položaja i materijalnog statusa dobitnika najvećih priznanja i odlikovanja. Osnovica za obračun naknada po ovom zakonu povećana je za 13,8 posto, odnosno sa 641,66 KM na 730 KM.

Inače, izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i  Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica predviđeno je povećanje osnovice za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, kao i način njenog usklađivanja u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

Za provedbu predviđenih izmjena i dopuna tri zakona iz oblasti zaštite prava braniteljskih populacija su, prema obrazloženju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Nacrtu budžeta FBiH za 2022. godinu planirana potrebna sredstva, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću,piše BHRT.

Povezani članci

Umjesto da se ukinu akcize na gorivo oni od tih akciza povećavaju sebi plate kako bi preživjeli inflaciju..

Urednik Portala

Ogrešević: Pred Bosnom i Hercegovinom su bolji dani, imamo prijatelje u Briselu

Urednik Portala

Radončić politička ličnost godine u BiH

Urednik Portala