BiH

GRAĐANI UZNEMIRENI ZBOG UČESTALIH LIKVIDACIJA – OD POLICIJE TRAŽE DA POJAČAJU AKTIVNOSTI!

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo razmatralo je na poslednjoj sjednici informaciju o stanju sigurnosti i aktivnostima IV PU Novi Grad u 2021. godini, sa uporednim pokazateljima iz 2020. godine. O sigurnosnoj situaciji vijećnike je informisao Željko Klisara, načelnik IV PU Novi Grad.

Kada je riječ o prekršajima protiv javnog reda i mira, Klisara je kazao da je u toku 2021. godine bilo 380 prekršaja protiv javnog reda i mira manje nego u 2020. godini, ističući da se stanje u ovoj oblasti može ocijeniti zadovoljavajućim, uzimajući u obzir činjenicu da je došlo do znatnog smanjenja ukupnog broja prekršaja tokom 2021. godine, te da u toku analiziranog perioda nije bilo evidentiranih slučajeva narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Uznemireni građani

Tokom diskusije vijećnici su kazali da su građani općine Novi Grad i Kantona Sarajevo uznemireni zbog likvidacija koja su se nedavno dogodila u susjednoj Općini Novo Sarajevo, a koja graniči sa ovom općinom, te je od Policijske uprave Novi Grad zatraženo da pojača aktivnosti u sprečavanju izvršavanja krivičnih djela, posebice kada je u pitanju iznajmljivanje stanova, za koje postoje indicije da se koriste za potrebe vršenja krivičnih djela.

Također, vijećnici su se interesirali o istrazi likvidacija policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su ubijeni 26.10.2018. godine u naselju Alipašino Polje. Na to pitanje Klisara je kazao da je istraga u nadležnosti Tužilaštva KS, te da raspolaže informacijama koje su objavili mediji.

Rekao je u da je u toku prošle godine na području IV policijske uprave evidentirano 1.057 događaja sa obilježjem krivičnog djela i to 746 događaja po nepoznatom izvršiocu i 311 događaja po poznatom izvršiocu. U odnosu na 2020. godinu evidentirano je smanjenje krivičnih djela u 2021. godini, za 07,52%.

 U 2020. godini rasvijetljeno je 130 krivičnih djela, a u 2021. godini njih 183. Što se tiče evidentiranih događaja sa obilježjem krivičnog djela po poznatom izvršiocu, tu imamo povećanje. U 2020. godini bilo je 220 rasvijetljenih krivičnih djela, dok je u prošloj godini 311 krivičnih djela, što procentualno iznosi 41,36%. Kada su pitanju krađe motornih vozila, zabilježeno je smanjenje. U 2020. godini evidentirane su 43 krađe motornih vozila na području IV PU, a u prošloj godini 31 vozilo. Također, dobri rezultati su postignuti u otkrivanju razbojništava, tako da je u 2020. godini zabilježeno 81 razbojništvo, a u 2021. godini 64. Karakteristično je napomenuti, pogotovo kod teških krivičnih djela kao što su razbojništva i krađe, da imamo uglavnom povratnike u vršenju tih krivičnih djela – rekao je Klisara.

Potvrdio je da će Policijsko odjeljenje ”Rajlovac”, čije je ukidanje bilo najavljeno, ipak nastaviti raditi, na zahtjev građana mjesnih zajednica koje gravitiraju tom Policijskom odjeljenju. Dodao je da će nastojat da policija, u narednom periodu ima normalne uslove za rad i da građani budu zadovoljni njihovim radom.

Nacrt odluke

Vijeće je usvojilo Nacrt odluke o novčanoj pomoći porodicama sa četvero i više djece na području općine Novi Grad Sarajevo i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Nakon provedene javne rasprave u kojoj mogu učestvovati radna tijela Općinskog vijeća, općinske službe, mjesne zajednice, klubovi općinskih vijećnika, politički subjekti čiji vijećnici učestvuju u radu Općinskog vijeća i druge organizacije i zajednice, Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo pripremit će prijedlog Odluke o novčanoj pomoći porodicama sa četvero i više djece i dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Na sjednici usvojen je i izvještaj o upravnom rješevanju Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu, kao i izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu. Usvojen je i prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Vijećnicima je prezentirana i informacija o dodjeli jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračkih populacija u 2021. godini.

Izbori u MZ

Na sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o provođenju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Novi Grad Sarajevo. Kako je kazao Džemaludin Kahrović, pomoćnik općinskog načelnika Službe za lokalnu samoupravu, izbori bi se trebali održati 20.03.2022. godine, u 28 mjesnih zajednica za ukupno 188 članova Savjeta. Dodao je da 24 mjesne zajednice imaju po sedam članova Savjeta, a četiri po pet članova Savjeta, te da predstoji dosta posla oko provođenja izbora savjeta MZ,piše Avaz.

izvor:crna hronika

Povezani članci

PENZIONERIMA PO 100 MARAKA, PODJELA NAMIRNICA ZA ŠEST MJESECI TE UVOĐENJE 13. PLAĆE: VLADA FBIH TRAŽI I UKIDANJE AKCIZA

Urednik Portala

USKORO ODLUKA: PDV NA NAMIRNICE I LIJEKOVE 5, A NA ALKOHOL I LUKSUZNE PROIZVODE 22 POSTO

Urednik Portala

SARAJEVSKI AERODROM OČEKUJU POVEĆANJE BROJA LETOVA, POSEBNO PREMA TURSKOJ I EGIPTU

Urednik Portala